Inovativni nacin istezanja misica

Kao što i većina odluka u životu ima pozitivne i negativne aspekte, tako i većina vežbi koje se izvode u funkciji postizanja različitih trenažnih ciljeva ima svoje prednosti i mane. Princip je identičan i u slučaju vežbi koje se sprovode sa ciljem uspostavljanja adekvatne dužine mišićnog tkiva – vežbe istezanja.

Smatram veoma potrebnim istezati glutealne mišiće, mišiće zadnje lože buta i optužače stopala, ali mora li kičma biti u fleksiji tokom izvođenja vežbi kojima se istežu pomenute grupe mišića?

Obzirom da se ni jedan mišić iz pomenutih grupa ne pripaja na kičmenim pršljenovima mislim da nije potrebno. Ali u praksi se ustalila takva navika da je potrebno kičmu saviti unapred kako bi se istezali mišići zadnje lože, a zatim i gluteusi, pa čak i mišići opružači stopala (nalaze se sa zadnje strane potkolenice).

Michael Boyle je jedan od najpriznatijih stručnjaka u oblasti fizičke pripreme sportista od koga se može dosta naučiti. Dole prikazani pristup vežbama istezanja je interesantan, pa čak i zabavan način rada koji sam naučio od njega. Primenom ovog metoda kičmeni stub ostaje u neutralnom položaju uz istovremeno dejstvo na uspostavljanje adekvatne dužine gore mišića nogu . Preduslov za izvođenje tih vežbi je posedovanje jednog rekvizita – pilates lopta (swiss-ball).

Pogledajte!!!

Veoma korisno i inovativno!!!

Bojan