Krive noge: posturalni ili/i funkcionalni problem

Pokreti u zglobu kolena uslovljeni su pokretima u zglobu kuka. Problemi u funkciji zgloba kuka gotovo uvek se negativno manifestuju na funkciju kolena. Isto tako krive noge posledica su karakteristika u građi i funkciji zgloba kuka.

Dva su razloga zašto se kolena približavaju jedno drugom i predstavljaju problem i funkcionalni i estetski (posebno kod žena):

  • Ugao između vrata i tela natkolenične kosti je genetski determinisan. Od tog ugla koji se naziva kolodijafizni ugao zavisi položaj koji će zauzimati koleno u odnosu na kuk, a time i podkolenica u odnosu na natkolenicu.
  • Drugi faktor je slabost prvenstveno glutealnih mišića i ostalih stabilizatora kuka u održavanju ravnoteže natkolenične kosti. Položaj natkolenice u frontalnoj ravni (levo – desno) zavisi od izbalansiranosti u snazi mišića odvodioca – abduktora (glutealni mišići, pre svih gluteus medius) i privodioca – aduktora (5 mišića koji spadaju u grupu aduktora).

Kolodijaficni ugao determiniše položaj kolena. Kada je kolodijafizni ugao manji nego što je uobičajeno kolena će migrirati ka unutra (X noge), dok veći ugao pozicionira kolena ka spolja (O noge). Na ugao vrata i tela natkolenice se gotovo uopšte ne može uticati jer ga određuje nasledni faktor, sem u minimalnom procentu se može menjati u periodu kada dete prohoda (na kraju prve godine).

Konfiguracija kolena zavisi i od pola. Žene imaju širu karlicu u odnosu na muškarce. Posledica toga je da je ugao između kosti natkolenice i kosti podkolenice veći. Taj ugao se naziva Q ugao. Što je Q ugao veći stabilnost kolena je manja. Smanjena stabilnost kolena kod žena dovodi i do neuporedivo većeg broja povreda kolena u odnosu na muškarce, posebno prednjih ukrštenih ligamenata kolena i unutrašnjeg meniskusa.

U praksi, najprisutniji razlog za povećanje Q ugla je slabost mišića abduktora kuka, pre svih glutealnih mišića. Održavanje ravnoteže kosti natkolenice u frontalnoj ravni zavisno je od balansa u snazi mišića abduktora i aduktora, tj. mišića koji vrše pokrete u zglobu kuka u istoj ravni ali u različitim smerovima. Ukoliko su mišići koji vrše odnoženje (abdukciju) noge u zglobu kuka slabi i ne mogu da održe ravnotežu kosti u odnosu na mišiće koji vrše prinoženje (adukciju), kolena će naravno da se pomeraju ka unutra pod uticajem jačih mišića.

Na položaj kolena se može uticati treningom. Kako? Ako je ravnoteža u snazi mišića koji pozocioniraju natkolenicu narušena neophodno je slabe mišiće ojačati i smanjiti tenziju u napetim. Mišići koji su slabi su pogađate…. glutealni mišići. Pored funkcije u generisanju sile da bi se vršili pokreti glutealni mišići imaju i stabilizacionu funkciju. S tim u vezi neophodno ih je trenirati ne samo vežbama tokom kojih izvode pokrete već i onim u kojima samo vrše stabilizaciju kuka i kolena. Njihova stabilizaciona funkcija dolazi do izražaja posebno prilikom doskoka, te se slabost ogleda u naginjanju natkolenice unutra a samim tim i kolena (slika). Ovaj položaj kolena je indikator slabih glutealnih mišića i najčešće predstavlja predfazu povrede kolena.

Na videu je prikazano 8 vežbi od kojih su prvih 5 vežbe kojima se glutealni mišići jačaju primarno vršeći pokrete ekstenzije u zglobu kuka i poslednje 3 tokom kojih u statičkom režimu vrše stabilizaciju natkolenice, a time i kolena.

Bojan

One thought on “Krive noge: posturalni ili/i funkcionalni problem”

Comments are closed.