Kako prilagoditi trening rezultatima naucnih istrazivanja

Povrede kolena su veoma česte u sportu. Na zdravlje kolena utiče mnogo faktora. Kada je u pitanju mehanika pokreta, pre svega treba istaći smanjenu mobilnost u skočnom zglobu i zglobu kuka, a zatim i slabosti određenih mišića. Uticaj na funkciju kolena imaju pre svih mišići koji vrše pokrete u samom zglobu:

 • Pregibači (flexori): kvadriceps femoris i
 • Opružači (extenzori): mišići zadnje lože (biceps femoris, semitendinosus i semimembranosus).

U drugu grupu spadaju mišići koji izvode pokrete u zglobu kuka u sve 3 ravni (neću ih nabrajati jer ih ima mnogo), a čija je funkcija prvenstveno stabilizaciona. Kada kažem slabost određenih mišića mislim na sledeće:

 1. Ne sposobnost mišića da generišu dovoljnu silu kako bi izvršili pokret (koncentrična faza pokreta),
 2. Ne sposobnost mišića da generišu silu kako bi usporili segmente tela ili se suprostavili pokretu (ekscentrična faza pokreta),
 3. Ne sposobnost mišića da da pravovremeno počnu da generišu silu i
 4. Neizbalansiran odnos u snazi mišića.

Veoma je bitno istaći sledeće: NAJVEĆI BROJ NEKONTAKTNIH POVREDA KOLENA DEŠAVA SE PRILIKOM DOSKOKA, USPORAVANJA I PROMENE PRAVCA KRETANJA. Ovaj podatak dobijen je na osnovu brojnih istraživanja sprovedenih od strane British Journal of Sports Medicine i navodi na zaključak da se posebna pažnja u treningu mora obratiti na EXCENTIČNU FAZU POKRETA. To znači da je pored sposobnosti mišića da generiše veliku silu neophodno i da adekvatno apsorbuje spoljne sile, koje su znatno veće po svom intenzitetu. Preduslov za to je naučiti pravilnu tehniku pokreta i ojačati mišiće u datom režimu rada.

Dobro balansiran plan treninga sa ciljem redukcije povreda treba da sadrži ove komponente:

 1. Uspostavljanje i održavanje mobilnosti skočnog zgloba i zgloba kuka,
 2. Aktivaciju stabilizatora kuka i kolena,
 3. Jačanje mišića (koncentična kontrakcija),
 4. Uspostavljanje adekvatne tehnike apsorpcije sile i dovoljnog nivoa snage (ekscentrična kontrakcija) i
 5. Kao posledica prethodno navedenog uravnotežen odnos snage mišića.

Njima svakako nije problem da generišu veliku silu da bi skočili (što se i vidi) već sposobnost da bezbedno doskoče i to nekoliko desetina puta tokom utakmice.

Bojan