Treba li istezati misic koji je nategnut

istezanje_povredjenog_misica

Mišićno tkivo ima sposobnost kontrakcije – skraćenja i relaksacije – izduženja. Mišić se može izdužiti samo do određene mere. Kada se pod uticajem različitih faktora dužina mišića previše poveća dolazi do oštećenja tkiva. Oštećenje može biti delimično, kada se kaže da se mišić nategnut ili potpuno kada puca veliki broj mišićnih vlakana ili cela tetiva mišića. Takođe, i ligamenti imaju sposobnost da menjaju dužinu ali znatno manju nego mišići i oni mogu biti oštećeni delimično ili potpuno.

Interesantno je zašto sportisti i rekreativni vežbači koji su važbajući nategli neki mišić, isti pokušavaju neprestano da istežu misleći da će im biti bolje?

Ako je povreda nastala prejakim dejstvom sile istezanja na koju mišić nije mogao da se adaptira potpuno je nelogično na isti način pokušavati da se problem sanira. Upravo suprotno problem se povećava odnosno tkivo sporije zaceljuje. Isto tako ako se čvrstim predmetom udari u mišić naravno da najbolji način lečenja nije i ponovni udarac u isto mesto.

Obzirom da su uzroci povreda mišića različiti mnogo je načina kako se može raditi prevencija povreda. Ali to ne isključuje i vežbe istezanja. S tom razlikom što ne treba istezati mišić koji je nategnut, već njegove ANTAGONISTE. Antagonisiti su mišići koji vrše pokrete u istom zglobu ali u suprotnom smeru od povređenog mišića. Ako povređeni mišić vrši pokret pregibanja njegovi antagonisti su mišići opružači.

Antagoniste je potrebno istezati jer su oni mogući uzrok povrede. Kada je dužina mišića antagonista smanjena duže vreme, dolazi do promene položaja zgloba u kojem vrše pokret i mišići agonisti bivaju izduženi. Ako su agonisti hronično izduženi velike amplitude pokreta predstavljaju rizičnu zonu zbog jakih sila koje teže da povećaju dužinu mišića. Usled velikog broja ponavljanja pokreta u datom zglobu gde je jedna grupa mišića skraćena i napeta a druga izdužena i slaba pitanje je vremena kada će doći do povrede. Pa i kada se povreda desi svakako istezanje povređenog mišića nije najbolji način koji će ubrzati oporavak, već dobra analiza uzroka povrede.

pravlino_istezanje

Ako su mišići zadnje lože nategnuti: vežba 1 – loš izbor, a vežba 2 – dobar izbor

Dovoljno je samo malo logike i vežbanje postaje zadovoljstvo.

Bojan