CUCNJEVI: tehnika

cucanj_tehnika

Čučanj je jedna od osnovnih vežbi za jačanje mišića nogu. Pored toga čučanj je i odličan test na osnovu koga se može proceniti mobilnost zglobova (kukovi i skočni zglobovi) i stabilnost celog tela. Bez obzira što je jedna od bazičnih vežbi pravilna tehnika čučnja i dalje predstavlja enigmu za mnoge sportiste, trenere, rekreativne vežbače, fizijatre…

cucanj_stabilnost_mobilnost

Objašnjenje pravilne tehnike čučnja počeću od pete ka glavi.

  1. Stopala treba da su u kontaktu sa podlogom tokom celog pokreta. POSEBNO PETE.
  2. Kolena ne smeju da prelaze vrhove stopala.
  3. Kukovi i kompletna karlica se tokom faze spuštanja pomeraju UNAZAD, imitirajući pokret sedanja na stolicu.
  4. Leđa su prava (u neutralnom položaju). I torakalni i lumbalni deo leđa treba da ostanu u neutralnom položaju, tako da je ceo trup BLAGO nagnut unapred.
  5. Ruke mogu biti postavljene u različite opzicije: ispred tela, iza glave, iznad glave. Ramena su blago zabačena.
  6. Glava je vertikalna – u produžetku kičme. Pogled je horizontalan.

cucnjevi_objasnjenje_tehnike

Lako je objasniti pravilnu tehniku čučnja. Na prvi pogled i izvođenje nije mnogo teško. Da li je baš tako?

Nekoliko sportista koji su trenirali u Top Gym-u imali su problem sa izvođenjem pravilne tehnike čučnja. Od aktivnih sportista se očekuje da znaju tehniku osnovnih pokreta, među osnovne pokrete se ubraja i čučanj. Postoji li u tom slučaju drugi razlog što izvođenje pravilne tehnike čučnja predstavlja problem. SVAKAKO DA POSTOJI. Detaljnije o toj temi u narednom postu.

Bojan