Seminar – Uloga testiranja u funkcionalnom treningu

Ako ne testirate vežbače koje trenirate…. Trebali bi da počnete! Ako ne znate kako… Dođite na seminar u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije i Trening centra TOP GYM, pod nazivom ULOGA TESTIRANJA U FUNKCIONALNOM TRENINGU.

Naučićete kako se radi testiranje u funkcionalnom treningu i kako se u odnosu na rezultate testiranja kreira trenažni program. Ne propustite da po izuzetno povoljnoj ceni od 2500 din. steknete praktična znanja koja možete momentalno primeniti u treningu.

Seminar se održava 5. maja 2018. 10-14h u Edukativnom centru SRFS, ul. Zdravka Čelara 14.

PROGRAM SEMINARA (4 sata)

Prof. dr Nebojša Čokorilo

  • 00:00 – 00:20 – – Da li je praćenje srčane frekvencije prevaziđeno? (T)
  • 00:20 – 00:50 – Upotreba savremenih tehnologija u merenju srčane frekvencije – Cardioscan – aparat za zdravstveno testiranje rekreativaca (P)

Bojan Avramović i Mladen Opačić

  • 00:50 – 01:10 – – Definisanje funkcionalnog treninga i komponenata koje je potrebno testirati- meriti (T)
  • 01:10 – 01:30 – Motorna kontrola pokreta i identifikacija i korekcija motornih obrazaca (T)
  • 01:30 – 01:40 – PAUZA
  • 01:40 – 01:55 – Testiranje mehanike disanja (P)
  • 01:55 – 02:15 – Testiranje pokretljivosti celog tela (P)
  • 02:15 – 02:35 – Testiranje nevoljne stabilizacije trupa (P)
  • 02:35 – 03:00 – PAUZA
  • 03:00 – 04:00 – Testiranje motornih obrazaca pokreta u mestu i kretanju (P)

T – teorija / P – praksa

Prijave za seminar su na office@srfs.org.rs

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.