Category Archives: Istezanje

Inovativni nacin istezanja misica

Kao što i većina odluka u životu ima pozitivne i negativne aspekte, tako i većina vežbi koje se izvode u funkciji postizanja različitih trenažnih ciljeva ima svoje prednosti i mane. Princip je identičan i u slučaju vežbi koje se sprovode sa ciljem uspostavljanja adekvatne dužine mišićnog tkiva – vežbe istezanja.

Smatram veoma potrebnim istezati glutealne mišiće, mišiće zadnje lože buta i optužače stopala, ali mora li kičma biti u fleksiji tokom izvođenja vežbi kojima se istežu pomenute grupe mišića?

Obzirom da se ni jedan mišić iz pomenutih grupa ne pripaja na kičmenim pršljenovima mislim da nije potrebno. Ali u praksi se ustalila takva navika da je potrebno kičmu saviti unapred kako bi se istezali mišići zadnje lože, a zatim i gluteusi, pa čak i mišići opružači stopala (nalaze se sa zadnje strane potkolenice).

Michael Boyle je jedan od najpriznatijih stručnjaka u oblasti fizičke pripreme sportista od koga se može dosta naučiti. Dole prikazani pristup vežbama istezanja je interesantan, pa čak i zabavan način rada koji sam naučio od njega. Primenom ovog metoda kičmeni stub ostaje u neutralnom položaju uz istovremeno dejstvo na uspostavljanje adekvatne dužine gore mišića nogu . Preduslov za izvođenje tih vežbi je posedovanje jednog rekvizita – pilates lopta (swiss-ball).

Pogledajte!!!

Veoma korisno i inovativno!!!

Bojan

Istezanje misica zadnje loze (biceps femorisa)

Kada se počne priča o istezanju prva asocijacija je vežbač/sportista u pretklonu koji vrši istezanje mišića zadnje lože buta. Smatram da se problem nedovoljne gipkosti ove mišićne grupe preuveličava. Posebno ako se zna da povećana napetost mišića zadnje lože nije posledica deficita u gipkosti već udaljenih pripoja mišića.

Ukoliko je dužina mišića smanjena svakako da postoji potreba da se uspostavi adekvatna dužina. Na osnovu toga postavlja se pitanje u kojoj meri je svrsishodno istezati mišiće zadnje lože buta vežbama stojeći u pretklonu ili sedeći sa rukama u predručenju?

Od 3 mišića koji se nalaze sa zadnje strane butne kosti najčešće povređivani je biceps femoris. Obzirom da se sva tri mišića pripajaju na karličnoj kosti, tačnije na sedalnoj kvrgi, da bi se istezali pomenuti mišići potrebno je promeniti položaj karlice, što ne podrazumeva po pravilu pokrete u lumbalnom delu kičme. Načini kako se može istezati biceps femoris a da se ne narušava stabilnost lumbalnog dela kičme pogledajte na videu.

 

Prikazani način mnogo je efikasniji jer kičma ostaje u neutralnom položaju, a ciljano se radi na povećanju dužine konkretno jednog mišića, bez da se mišići u okruženju dovode u nepovoljan položaj.

Bojan