Seminari na CD

 

 • CD 1: ULOGA TESTIRANJA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:30h
 • Poručivanje

Testiranje je neizostavni deo trenažnog procesa kojim se identifikuje početno stanje i sistematski prati stepen napretka vežbača. Na seminaru se detaljno definiše koje testove je najbolje raditi, zatim kako se na osnovu dobijenih podataka izabiraju vežbe kojima se na najbolji mogući način unapređuju sposobnosti u funkcionalnom treningu. Sistematično se prolaze svi FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN testovi i kreira plan korekcije kompenzatornih pokreta i uče vežbe istezanja, aktivacije i snage kako bi se korigovali uočeni disbalansi.


 • CD 2: KREIRANJE TRENAŽNIH PROGRAMA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:23h
 • Poručivanje

Kreiranje i sprovođenje trenažnih programa spoj je teorije i prakse sa ciljem postizanja najboljih trenažnih efekata. Određivanje trenažnih ciljeva i usvajanje principa na osnovu kojih se kombinuju vežbe za različite regije tela osnovna je tema seminara. Način kombinovanja različitih vežbi i njihov raspored umetnost je kreiranja programa. Uvodni deo seminara rezervisan je za principe vezane za vežbe zagrevanja i istezanja, a centralni deo za raspoređivanje najefikasnijih vežbi na pravo mesto. Tema se zatim širi sa pojedinačne trenažne jedinice, na seriju treninga i njihovu međusobnnu usaglašenost.


 • CD 3: FUNKCIONALNI TRENING VEŽBI SA OPTEREĆENJEM
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:08h
 • Poručivanje

Način na koji se izvode vežbe umnogome utiče na trenažne efekte. Kada se vežbe rade tehnički pravilno efekti su najbolji a rizik od povrede minimalan. Tema ovog seminara je upravo to. Učenje tehnike vežbi snage i progresija opterećenja u skladu sa napretkom vežbača. Kako da vežbača na najlakši i najbrži način naučite da pravilno izvodi vežbu, koju ćete vremenom otežavati i time stvarati novi trenažni stimulus na koji će se klijent adekvatno adaptirati. Na seminaru će se obraditi sve osnovne mišićne grupe i sve glavne vežbe snage. Precizno, koncizno, pravilno, detaljno…


 • CD 4: MOTORIČKA ANALIZA ZGLOBOVA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:37h
 • Poručivanje

Kada je trening prilagođen morfo-funkcionalnim karakteristikama ljudskog tela rizik od povrede se smanjuje na minimum a trenažni efekti se maksimizuju. Obzirom da zglobovi imaju različitu arhitekturu, najbolje je da se tip vežbi prilagodi upravo tim karakteristikama. Ovaj seminar struktuiran je tako da polaznici saznaju kako treba da tretiraju svaki od zglobova ljudskog tela. I da na osnovu njihove strukture biraju najbolje vežbe pomoću kojih će razviti snagu mišića kroz ceo opseg pokreta, sa adekvatnim stepenom kontrole i stabilizacije. Za svaki od zglobova se prikazuju vežbe u skladu sa anatomskim karakteiristikama koje se mogu primenjivati kao glavne ili pomoćne vežbe u treningu snage.


 • CD 5: FUNKCIONALNI TRENING POKRETLJIVOSTI
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:46h
 • Poručivanje

Adekvatan nivo pokretljivosti zglobova preduslov je normalnog funkcionisanja ljudskog tela. Da bi vežbe pokretljivosti imale maksimalan efekat trener treba da poznaje vezu CNS i mišića i da dobrim izborom vežbi postavi vežbača u odgovorajuće položaje. Na ovom seminaru polaznici će se u teorijskom delu upoznati sa neurofiziologijom mišića i mehanizmima kako CNS reaguje na promene dužine i napetosti u mišiću. Dok će se u praktičnom delu obraditi veliki broj vežbi dinamičke i statičke pokretljivosti i razjasniti njihova uloga u uvodnom, glavnom i završnom delu treninga. Srušićemo mitove o beskorisnim vežbama istezanja i pomoći vam da učinite trening maksimalno efikasnim.


 • CD 6: FUNKCIONALNI TRENING RAVNOTEŽE I STABILIZACIJE
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:59h
 • Poručivanje

Primena vežbi ravnoteže i stabilizacije mora biti smislena i svrsishodna, u suprotnom trenažnih efekata nema. Zato je pre svega potrebno testovima proceniti nivo stabilnosti tela u celini i pojedinačnih segmenata da bi se dobrim izborom metoda postigli maksimalni rezultati. Upravo je to dinamika ovog seminara. Testiranje prati objašnjenje trenažnih metoda i kriterijumi na osnovu kojih se bira koja metoda je najbolja. U drugom delu su praktični primeri vežbi, zasebno za gornji deo tela, trup, donji deo tela i celo telo. Na kraju se do detalja obrađuje Reactive Neuromuscular Training (RNT).


 • CD 7: IDENTIFIKACIJA I KOREKCIJA TELESNIH ASIMETRIJA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:55h
 • Poručivanje

Kada je telo u balansu ono je zdravo. Posao trenera je pored razvoja motoričkih sposobnosti je i identifikacija i korekcija asimetrija i deformiteta. Na seminaru će se teorijski obraditi mehanizmi nastanka i procedure testiranja asimetrija u mestu i kretanju. Zatim se testovi praktično probaju i na osnovu toga definišu faze kroz koje je potrebno proći kako bi se uticalo na deformitete.


 • CD 8: FUNKCIONALNI TRENING U SPORTU
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:21h
 • Poručivanje

Ako želite da znate koje sve elemente čini fukcionalni trening u sportu ovo je idealan materijal za vas. Znanja koja steknete omogućiće vam da na najefikasniji način kombinujete elemente funkcionalnog treninga u sportu i ostvarite neverovatan napredak svojih sportista. Na osnovu kojih faktora određujete trenažno opterećenje? Šta utiče na stepen zamora sportista i kako da upravljate periodima rada i odmora? Kako da sa visokim novoom kontrole sprovodite trenninge sa velikim brojem sportista? I jos mnogo toga o treningu u sportu.


 • CD 9: KOREKCIJE MOTORNIH OBRAZACA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
 • Izdavač: Top Academy
 • Jezik: Srpski
 • Trajanje: 1:55h
 • Poručivanje

Motorni obrasci pokreta predstavljaju šeme na osnovu kojih nervni sistem kontroliše i koordiniše pokrete lokomotornog aparata. Neadekvatni obrasci pokreta mogu biti uzrok povrede ili mišićnih disbalansa. Nakon identifikacije potencijalnih problema učesnici seminara će biti u prilici da nauče kroz koje faze se motorni obrasci koriguju i koje zakonitosti po kojima funkcioniše ljudsko telo moraju da poštuju kako bi imali najbolje trenažne efekte.

Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach