SEMINARI

KALENDAR SEMINARA ZA 2018. GODINU

MODUL I – FUNKCIONALNI TRENING

  1. Testiranje u funkcionalnom treningu – Februar
  2. Funkcionalni trening u sportu – April
  3. Korekcije motornih obrazaca u funkcionalnom treningu – Jun

MODUL II – PERSONALNI TRENING

  1. Kreiranje programa u personalnom treningu – Septembar
  2. Ishrana i trening gojaznih osoba – Novembar
  3. Zagrevanje u personalnom treningu – Decembar

Za informacije o prijavi pozovite 064/2707-917

 

Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach