Tag Archives: abdominalni pritisak

Znacaj torakolumbalne fascije

Torakolumbalna fascija je vezivno tkivo koje se sastoji od kolagenih vlakana i pozicionirana je donjem delu leđa. Funkcije ove fascije su brojne, ali sa aspekta motorike i izvođenja pokreta primerne su 3 osnovne. Interesantno je kako je malo naučnih radova objavljeno o značaju ove fascije, a i generalno o značaju vezivnog tkiva u kretanju ljudskog tela.

Osnovne funkcije torakolumbalne fascije za izvođenje pokreta ljudskog organizma (koje su do sada naučno dokazane) su:

  1. Zaštita kičmenog stuba,
  2. Formiranje intraabdominalnog pritiska i
  3. Prenos sila od kukova ka ramenima i u obrnutom smeru.

Fascija štiti lumbalni deo kičmenog stuba suprostavljajući se silama koje teže da dovedu kičmu u položaj fleksije. Fascija trpi veća opterećenja nego što to podnose mišići ekstenzori kičme. Odnos sile kojim se suprostavlja fascija u odnosu na mišiće koji se pružaju duž kičmenog stuba (erektori spine) su čak 4:1.

Druga bitna funkcija je učestvovanje u formiranju pritiska unutar trbušne duplje. To je moguće samo ako su aktivirani duboki mišići trupa (transversus abdominis) koji svojom kontrakcijom zatežu torakolumbalnu fasciju. Time se pruža dobra potpora sa zadnje i bočnih strana trbušnoj duplji da se odupre pritisku koji se formira unutar nje. Ukoliko je kičma u položaju fleksije (pretklon) onemogućeno je zatezanje fascije, što nalaže da se vežbe sa velikim opterećenjem moraju izvoditi sa kičmenim stubom u neutralnom položaju.

Vlakna velikog mišića leđa (latisimus dorsi) i vlakna gluteus maximusa se pružaju tako da čine dijagonalne linije sa zadnje strane leđa. Vezu između ova dva mišića čini fascija. To znači da je prenos sila zavisan od njenog postojanja, tj. kinetički lanac bi bio prekinut.

 

Sve pomenute funkcije veoma su bitne kako bi se kretanje samim tim i vežbanje sprovodilo bezbedno i ekonomično. Prvenstveno mišići leđa nisu dovoljno jaki da bi podneli opterećenja kičmenog stuba posebno kada se teg drži sa rukama u predručenju. Takođe, stabilnost kičmi pruža i adekvatno formiranje pritiska u trbušnoj duplji što predstavlja osnovu za prenos sila duž tela. Veza latisimus – gluteus izuzetno je bitna u mehanici trčanja jer dok je jedna dijagonala npr. desno rame – levi kuk relaksirana, druga je u kontrakciji. A šta omogućava vezu, naravno torakolumbalna fascija.

Bojan