Tag Archives: izometrijska kontrakcija

Moja nova omiljena vezba 17

smart_movement_vezbe

Stabilizaciona funkcija mišića trupa već je dobro poznata. Ona se ogleda u tome da mišići trupa svojom statičkom (izometrijskom) kontrakcijom predstavljaju čvrstu sponu između ramena i kukova, tj između ruku i nogu. Samo u tom slučaju se sile koje se generišu mišićima oko kukova mogu prenositi ka ramenima i takođe u obrnutom smeru.

U sportovima kao što su košarka i rukomet prilikom skok šuta koji se izvodi sa jedne noge, šut se upućuje suprotnom rukom (npr. skok sa leve noge, a šut desnom rukom). U pokretima tog tipa sile se prenose dijagonalno.

skok_sut_sa_jedne_noge

Skok sa leve noge, šut desnom rukom

Vežba koja je prikazana na najbolji način stimuliše mišiće trupa da održavanju ravnotežu i pružaju stabilnost celom telu na dva oslonca: dijagonalna noga – ruka.

 

Najčešća greška pri izvođenju vežbe je spuštanje desnog kuka dok je desna noga podignuta i isto tako na levoj strani. Da bi se sprečila rotacija karlice neophodno je maksimalno aktivirati trbušne mišiće zajedno sa glutealnim. Ukoliko postoji velika razlika u izvođenju jedne u odnosu na drugu dijagonalu, slabiju dijagonalu treba raditi veći broj ponavljanja.

Bojan