Tag Archives: karlica

Uloga trbusnih misica

snaga_u_funkciji_rezultata

Pogledajte dobro sve slike sportista koje se nalaze u galeriji ispod. Pokušajte da primetite da li njihovo kretanje karakteriše nešto zajedničko.

Rotacije u sportu

ATLANTIC CITY, NJ - JULY 14: Kermit Cintron knocks out Walter Mathysse in the second round during their IBF Welterweight Championship fight on July 14, 2007 at Boardwalk Hall in Atlantic City, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
ATLANTIC CITY, NJ - JULY 14: Kermit Cintron knocks out Walter Mathysse in the second round during their IBF Welterweight Championship fight on July 14, 2007 at Boardwalk Hall in Atlantic City, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
6
6

Ako ste dobro pogledali mogli ste da primetite da kretnje svih sportista u svojoj strukturi imaju POKRETE GORNJEG I DONJEG DELA TELA U SUPROTNIM SMEROVIMA. Pogledajte ponovo! Na jednu stranu se kreću ramena i ruke, a na drugu karlica i noge. Gotovo svi pokreti se izvode u transverzalnoj ravni, to znači rotacije na levu i desnu stranu. Pokreti donjeg dela tela se vrše u zglobu kuka, a pokreti gornjeg dela tela u zglobu ramena i grudnom delu kičmenog stuba.

Šta se nalazi između?

Između je lumbalni deo kičmenog stuba. Lumbalni deo kičme po svojoj strukturi treba da bude izuzetno stabilan. Stabilnost je bitna jer je potrebno sile koje se generišu aktivnošću mišića oko kuka preneti ka gornjem delu tela i sile generisane oko zgloba ramena preneti ka kukovima.

Šta se još nalazi između?

Mišići trupa. Mišići trupa oktužuju lumbalni deo kičme i pružaju joj stabilnost. Donji pripoji mišića trupa su na KARLICI, dok su gornji pripoji na TORAKALNOM DELU KIČME i rebrima.

misici_trupa

Od snage mišića trupa zavisi koliko će kičma biti STABILNA tj. koliko dobro se mišići SUPROSTAVLJAJU POKRETIMA. Da trbušni mišići i svi ostali mišići trupa ne vrše prvenstveno STABILIZACIONU ULOGU telo bi se pri pokretima prikazanim na slici zamotalo u spiralu.

spirala

Kada se jedan deo tela rotira na jednu stranu a drugi ostaje fiksiran ili se rotira na suprotnu, veza između delova mora biti stabilna i jaka kako bi kinetički lanac ostao postojan i da ne dođe do povreda.

Trenirajte mišiće trupa prvenstveno kao stabilizatore, a tek onda kao generatore sile koji omogućavaju izvođenje pokreta.

Bojan

Rotirajuca baza – ANTERIOR PELVIC TILT (I deo)

Položaj karlice predstavlja izuzetno bitan činilac tokom izvođenja kretnji u svim smerovima. Jasno je da pozicioniranje karlice obezbeđuju mišići koji je okružuju, odnosno pripajaju na karličnoj kosti. S obzirom da se veliki broj mišića upravo tu pripaja, karlica postaje ključni činilac njihove funkcije ili pak disfunkcije. Pored toga karlica predstavlja bazu (donji deo) trbušne duplje pružajući joj stabilnost sa donje strane. Tako da je adekvatno formiranje pritiska unutar trbušne duplje nemoguće ukoliko je stabilnost nekog od zidova narušena.

Da li dominacija u snazi jedne mišićne grupe može negativno da utiče na drugu? Šta ako mišići koji se pripajaju na karlici nisu u mogućnosti da neometano da vrše svoju funkciju?

To što se veliki broj mišića pripaja na karlici čini je bitnim faktorom izvođenja ekonomičnog, tehnički pravilnog i bezbednog kretanja. Ali takođe, i tačkom na kojoj se manifestuju signali u disfunkciji upravo tih mišića.

Šta to znači neadekvatna funkcija mišića ili cele mišićne grupe? To može biti:

 • nemogućnost generisanja dovoljno sile,
 • nemogućnost uspostavljanja dovoljne dužine,
 • suvišna aktivnost,
 • atrofija (smanjenje poprečnog preseka mišića),
 • promena ugla delovanja…

Kakve su manifestacija na karlici? Menja joj se položaj, odnosno ugao pod kojim je fiziološki pozicionirana u sagitalnoj ravni. Rotacija karlice unapred, iznad 65° za žene i 55° za muškarce, naziva se Anterior pelvic tilt – ATP (anglo-saksonski naziv, koji ću i ja koristiti). Ako je rotacija unazad, posredi je Posterior pelvic tilt.

Exercises and stretching for the anterior pelvic tilt

Svakako da najveće mišićne grupe imaju i najveći uticaj na položaj karlice, jer su u mogućnosti da generišu najveću silu. Obzirom da svojim položajem karlica utiče na veliki broj mišićnih grupa, koje deluju sinergijski, logično je da kompletno kretanje zavisi od pozicioniranja iste. Razlozima nastanka i posledicama posterior pelvic tilt se neću baviti u ovom postu. Posterior pelvic tilt se znatno ređe susreće u praksi, što ne znači da posledice takvog stanja nisu manje, a ni lakše za rešavanje.

Razlog za nastanak APT je nedovoljna aktivnost mišića gluteusa (gluteus maximus, medius i minimus). Najčešći uzroci slabe aktivnosti gluteusa su:

 • lumbalna lordoza kičmenog stuba (povećanje stepena zakrivljenosti trbušnog dela kičme),
 • kombinacija skraćenog i prenapetog pregibača kuka – iliopsoasa i
 • pronacija stopala (rotacija stopala ka unutra).

Lumbalna lordoza je uglavnom posledica disbalansa nastalog u delu tela pozicioniranom iznad ili ispod. Takođe, može nastati kao primarni problem tokom kompenzatornih pokreta kojim se smanjuju bolovi duž kičmenog stuba.

Iliopsoas je mišić (sastoji se od dva mišića – iliacus i psoas) koji se pripaja na bočnim stranama poslednjeg torakalnog i svih pet lumbalnih pršljenova i na gornjem delu butne kosti. Njegova funkcija je flexija (pregibanje) kuka iznad 90° i stabilizacija kičmenog stuba (lumbalnog dela) sa bočnih strana. Ako je iliopsoas skraćen i prenapet povlači kičmeni stub ka napred izazivajući lordozu. Ovakvo stanje iliopsoasa se podstiče sedenjem, jer je u sedećem položaju on skraćen i neaktivan.

Pronacija stopala linearno dovodi do promena u funkciji donjih ekstremiteta, a time i položaja karlice. Tačnije pronacijom stopala kosti podkolenice se rotiraju unutra, a zatim i nadkolenica (valgus), ovakav položaj dodatno angažuje abduktore i spoljašnje rotatore kuka, koji su preopterećeni stalnom potrebom stabilizacije kuka i kolena u frontalnoj ravni. Iako su gluteusi svakako najjači abduktori i spoljašnji rotatori kuka, značajno im je umanjena sposobnost produkcije sile. To takođe umanjuje mobilnost kukova  i time narušava stabilnost lumbalnog dela kičmenog stuba.

Pomenuo sam da narušen fiziološki položaj karlice onemogućava adekvatno formiranje pritiska unutar trbušne duplje – intraabdominalnog pritiska. Spuštanjem gornjeg zida trbušne duplje koji čini dijafragma povećava se pritisak i time obezbeđuje stabilnost. Zidove trbušne duplje čine:

 • gornja strana – dijafragma,
 • donja strana – karlica,
 • prednja i bočne strane – mišići trupa (spoljašnji i unutrašnji obliqusi, transversus abdominis i rectus abdominis),
 • zadnja strana – kičmeni stub, erektori spine, multifidi.

Promenom nagiba karlice ujedno se narušava temelj koji poduire duplju. Uspostavljanje intraabdominalnog pritiska je od izuzetnog značaja za transfer sila od kukova na gore i od ramena na dole. Nemogućnošću uspostavljanja ovakvog prenosnog mehanizma, nepovratno se rasipaju sile duž kinetičkog lanca, što značajno umanjuje efikasnost kretanja i trenažne rezultate.

Pored pomenutog uticaja APT na disfunkciju mišića u drugom delu ću se posebno osvrnuti na konkretan uticaj na pojedine mišiće, kako gornjih tako i donjih ekstremiteta.

Bojan