Tag Archives: kicmeni stub

Kako povecanje snage pozitivno utice na mobilnost

mobilnost_ramena

Lokomotorni sistem čoveka je zbog svoje složenosti neophodno posmatrati kao celinu. Što se pre to shvati bolji će biti trenažni efekti. Parcijalno treniranje mišićnih grupa upravo zato predstavlja grešku koju pravi većina rekreativnih vežbača. Česta posledica pogrešnog načina treniranja koju prave mahom muškarci je izvođenje vežbi sa velikim opterećenjima i malim amplitudama pokreta. Kraći put koji prelazi teg omogućava im da rade vežbe sa većim opterećenjem nego što bi sa punim opsegom pokreta. Efekti takvog načina treniranja su: smanjene amplitude pokreta u zglobovima usled skraćenih tetiva i mišićnih ovojnica kao adaptacija organizma na dug period treninga po sistemu što više kila i što kraći pokret.

skraceni_bilder

Predrasude koje su se stvarale godinama o treningu u teretani upravo su podrivane utiscima koji se stiču kada se pogleda muškarac koji godinama ide u teretanu, podiže ogromna opterećenja a nije sposoban da potrči, da skoči pa čak ni da se počeše po leđima. Dokaz da je ovo posledica samo loše organizovanog treninga, a ne i treninga u teretani su profesionalni gimnastičari ili sprinteri koji imaju veliku mišićnu masu a izuzetno velike amplitude pokreta i veoma su brzi, agilni, spretni…

gimnasticar_snazan_i_mobilan

Kada se trening sprovodi kvalitetno i planski povećanje snage može da ima izuzetno pozitivan uticaj na povećanje mobilnosti zglobova. Ovo ću objasniti na primeru iz prakse, jer sam tako i došao na ideju da pišem na ovu temu. Jedan od klijenata koje treniram imao je izraženu kifozu u torakalnom (grudnom) delu kičmenog stuba. Usled toga mobilnost grudnog dela kičme je bila smanjena kao i opseg pokreta u zglobu ramena. Amplitude u zglobu ramena su bile smanjene posebno u pokretima unutrašnje rotacije i horizontalne abdukcije. Najlogičnije rešenje problema bi bilo raditi vežbe istezanja spoljašnjih rotatora i horizontalnih aduktora. Ali to nebi rešilo problem. U konkretnom slučaju razlog za deficit u mobilnosti nije bio u skraćenosti mišića već položaj koštanih elemenata: kičmenih pršljenova i lopatice, a time i kosti nadlakta. Lopatice su se usled izražene krivine kičme udaljile od kičmenog stuba i pomerile zglob ramena unapred.

kifoza

Osnovni zadatak koji je trebalo uraditi bio je OJAČATI MIŠIĆE LEĐA koji bi kada budu jači povukli lopatice ka kičmenom stubu a time i omogućili bolju poziciju mišićima da izvode pokrete u zglobu ramena. Pored toga neophodno je bilo i povratiti mobilnost grudnom delu kičme posebno u pokretima rotacija i otklona na stranu. Kada su mišići leđa pod uticajem treninga dovoljno ojačali i pravilno pozicionirali zglobove mobilnost ramena se neuporedivo povećala.

Za razliku od bildera koji ne mogu da se počešu po leđima jer su im mišići i tetive skraćeni, moj klijent bez teškoća izvodi vežbu u kojoj jednu ruku savija preko glave iza leđa a drugu sa strane takođe iza leđa i spaja šake. Položaj koji je predstavljao nemoguću misiju na početku trenažnog procesa.

mobilnost_zgloba_ramena

Vežba sa slike predstavlja jedan od glavnih testova na osnovu kojih se vrši procena mobilnosti ramena. Gornja ruka je u položaju fleksije i spoljašnje rotacije, a donja ruka ekstenzije i unutrašnje rotacije ramena. Na osnovu rastojanja između šaka procenjuje se kolike su amplitude pokreta i da li postoji asimetrija između desne i leve strane.

Bojan