Tag Archives: neuromuskularni trening

Reaktivni Neuromuskularni Trening

reaktivni_neuromuskularni_trening

Reactive neuromuscular training ili Reaktivni neuromuskularni trening (RNT) je trenažni metod koji ima za cilj bolju aktivaciju mišića i učenje novih motornih obrazaca. Komplikovan naziv za vrlo prost mehanizam izvođenja pokreta 🙂

Centralni nervni sistem (CNS) kontroliše izvođenje svih pokreta ljudskog tela. Kontrola se nekada vrši nesvesno, a nekada je pod uticajem svesti. Primer za nesvesnu radnju kontrole i regulacije pokreta od strane CNS-a je refleksni treptaj kada se prašina nađe u predelu očiju ili savijanje kolena i spuštanje u čučanj kada slutimo da će protivnički igrač da udari u nas, jer spuštanje težišta tela omogućava stabilniji položaj. Svesna kontrola pokreta je prisutna kada se voljno uzima predmet i baca u određenom pravcu, tada mozak pokušava da proračuna razdaljinu, potrebnu silu da bi se predmet bacio itd.

Mehanoreceptori u kapsulama zglobova, ligamentima, mišićima, tetivama i koži neprestano šalju impulse do mozga. Na osnovu ovih impulsa u mozgu se stvara slika o položaju celog tela ili dela tela, težini tereta koji se drži, brzini kojom se kreću delovi tela… Zbir ovih impulsa koji se šalju od receptora ka CNS se naziva PROPRIOCEPCIJA.

mehanoreceptori_proprioception

Kada do mozga stižu nekvalitetne informacije od strane receptora, u mozgu se stvara lažna slika o pokretima i položaju tela. To može da predstavlja ozbiljan problem jer je kao posledica toga odgovor CNS na postojeće stanje potpuno pogrešan. Posledica pogrešnih informacija koje stižu u mozak može biti kasnije slanje impulsa o aktivaciji mišića stabilizatora u nekom od zglobova. Ako se pokret već izvodi a mišići stabilizatori nisu aktivni, stabilizacija se obezbeđuje od stane ligamenata i zglobne čaure koji su pasivni stabilizatori zgloba i ne mogu da trpe velika opterećenja, što je uvod u povredu istih.

Pokret u zglobu, refleksna stabilizacija, posturalna kontrola i sposbnost procene položaja tela pod kontrolom su CNS-a dok se izvodi i najjednostavniji pokret. Jer da bi se izveo složen pokret svaki od pomenutih faktora mora od strane CNS-a biti obrađen za svaki zglob i deo tela zasebno i integralno za celo telo.

Kao posledica povreda ili nekih drugih faktora propriocepcija u određenim zglobovima može predstavljati problem, te u rehabilitacione svrhe ili sa ciljem kvalitetne pripreme sportista Reaktivnim neuromuskularnim treningom se unapređuje kontrola pokreta. Osnovni cilj RNT je dinamička stabilizacija zglobova. Dinamička stabilizacija znači obezbeđivanje optimalnog nivoa stabilinosti zglobova tokom izvođenja poktera. Kada je kontrola pokreta slaba, zglobovi gube na dinamičkoj stabilnosti i tada sklonost ka povredama raste a slabi i je prenos sila duž kinetičkog lanca, tj. sile se rasipaju. Suština RNT je aktivirati mišiće stabilizatore u oteženim uslovima. To znači izvoditi vežbe tokom kojih je konstantno potrebno uspostavljati ravnotežu. Osnovne mišićne grupe koje se tretiraju metodom RNT su stabilizatori kuka, ramena i trupa.

neuromuskularni_trening

Jedan od dva osnovna načina na koji se RNT sprovodi je tako što se vežbač pomoću elastičnih traka lagano vuče u određenom smeru dok izvodi osnovne pokrete kao što su čučanj, iskorak, sklek… Na taj način se dodatno angažuju mišići stabilizatori da bi zadržali ravnotežu tokom izvođenja vežbe. Potrebno je još naglasiti da su mišići sa suprotne strane od smera delovanja sile trake tada maksimalno napeti. Kada sila trake deluje na desnu stranu mišići sa leve strane su angažovani. Drugi način je izvođenje vežbi na balans pločama. Rad uz pomoć balans ploča otežava održavanje ravnoteže bilo da je akcenat na stabilizatorima kuka ili stabilizatorima ramena.

vezbe_stabilizacije

Bojan