Tag Archives: propriocepcija

Top Gym seminar – Razvoj kinestetske i proprioceptivne svesti kod rekreativnih vezbaca

Kako i na koji način principe, metode i vežbe „proprioceptivnog treninga“ implementirati na dinamičan i zabavan način, u trenažni proces rekreativaca, a podjednako i sportista. Problemi razumevanja ove vrste treninga usko su povezani sa problemima razumevanja „funkcionalnog treninga“, jer kao što svaki trening je u funkciji onoga što razvija, tako i svaki trening može biti sagledan kroz kontekst razvoja „proprioceptivnog i kinestetskog osećaja“. Ovde je neophodno dobro razumeti da svaka vežba stimuliše proprioceptore, ali različite vežbe različito afektiraju CNS. Ukoliko „proprioceptivni trening“, stavimo u kontekst pravilnog izvođenja vežbi, dinamičnog učenja istih, progresivnog koordinacionog usavršavanja, ili čak u kontekst „vežbi sa kojima postajemo svesniji jednih delova tela u odnosu na druge delove, u statičkom položaju ili kretanju“, onda možemo pričati o razvoju „kinestetske i proprioceptivne svesti“. Gost predavač: Dr Ivan Marović. Očekujemo vas 23. februara 2019.

Program seminara (4 sata)

 • 00.00 – 00.10: Registracija polaznika
 • 00.10 – 00.45: Balans i propriocepcija – svaka vežba balansa može biti i proprioceptivna vežba, dok obrnuto ne važi, zašto? (Ivan Marović) /T/
 • 00.45 – 00.50: Pauza
 • 00.50 – 02.10: Metode učenja i korekcije izvođenja kinestetskih vežbi – „vežbe u virtualno zatvorenom kinetičkom lancu“ (Ivan Marović) /P/
 • 02.10 – 02.30: Pauza
 • 02.30 – 03:30: Razvoj kinestetske svesti u pokretima kičmenog stuba i stopala (Bojan Avramović i Mladen Opačić) /P/
 • 04.30 – 05.00: Diskusija, rezime, podela sertifikata

T – teorija / P – praksa

Promo period je do 26. januara 2019. sa cenom 5015 rsd. Puna cena  seminara je 5900 rsd. Za studente imamo posebnu cenu – 5200 rsd.

Način registracije i uplate

 • Poslati e-mail na seminar@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv seminara)
 • U roku od 3 dana od e-mail prijave izvršiti uplatu na žiro račun 150000000186199786 (svrha uplate – članarina)
 • Rok za slanje prijava je 7 dana do početka seminara. Prijave poslate posle naznačenog roka neće biti prihvaćene

Obratite pažnju i na ovo:

 • Seminar je praktičnog karaktera i polaznici treba da ponesu čistu sportsku odeću i obuću.
 • Na seminar je potrebno doći 10 min pre početka, zbog registracije učesnika.
 • Po završetku seminara svaki od polaznika dobija sertifikat.
 • Minimalan broj polaznika za seminar je 6, a maksimalan 15 polaznika.

U cenu je pored prisustva na seminaru i prilike da naučite zašto su vežbe koje su dobile prefiks „proprioceptivne“ imaju značajnu ulogu u rehabilitaciji i prevenciji povreda, uključena i godišnja članarina u internoj Facebook grupi gde se edukacija nastavlja i dele najkvalitetnije informacije iz fitnes indrustrije i sporta.

Dodatne informacije se nalaze na ovom linku.

Bojan 

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog
teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde
i dopusta od strane autora.

Reaktivni Neuromuskularni Trening

reaktivni_neuromuskularni_trening

Reactive neuromuscular training ili Reaktivni neuromuskularni trening (RNT) je trenažni metod koji ima za cilj bolju aktivaciju mišića i učenje novih motornih obrazaca. Komplikovan naziv za vrlo prost mehanizam izvođenja pokreta 🙂

Centralni nervni sistem (CNS) kontroliše izvođenje svih pokreta ljudskog tela. Kontrola se nekada vrši nesvesno, a nekada je pod uticajem svesti. Primer za nesvesnu radnju kontrole i regulacije pokreta od strane CNS-a je refleksni treptaj kada se prašina nađe u predelu očiju ili savijanje kolena i spuštanje u čučanj kada slutimo da će protivnički igrač da udari u nas, jer spuštanje težišta tela omogućava stabilniji položaj. Svesna kontrola pokreta je prisutna kada se voljno uzima predmet i baca u određenom pravcu, tada mozak pokušava da proračuna razdaljinu, potrebnu silu da bi se predmet bacio itd.

Mehanoreceptori u kapsulama zglobova, ligamentima, mišićima, tetivama i koži neprestano šalju impulse do mozga. Na osnovu ovih impulsa u mozgu se stvara slika o položaju celog tela ili dela tela, težini tereta koji se drži, brzini kojom se kreću delovi tela… Zbir ovih impulsa koji se šalju od receptora ka CNS se naziva PROPRIOCEPCIJA.

mehanoreceptori_proprioception

Kada do mozga stižu nekvalitetne informacije od strane receptora, u mozgu se stvara lažna slika o pokretima i položaju tela. To može da predstavlja ozbiljan problem jer je kao posledica toga odgovor CNS na postojeće stanje potpuno pogrešan. Posledica pogrešnih informacija koje stižu u mozak može biti kasnije slanje impulsa o aktivaciji mišića stabilizatora u nekom od zglobova. Ako se pokret već izvodi a mišići stabilizatori nisu aktivni, stabilizacija se obezbeđuje od stane ligamenata i zglobne čaure koji su pasivni stabilizatori zgloba i ne mogu da trpe velika opterećenja, što je uvod u povredu istih.

Pokret u zglobu, refleksna stabilizacija, posturalna kontrola i sposbnost procene položaja tela pod kontrolom su CNS-a dok se izvodi i najjednostavniji pokret. Jer da bi se izveo složen pokret svaki od pomenutih faktora mora od strane CNS-a biti obrađen za svaki zglob i deo tela zasebno i integralno za celo telo.

Kao posledica povreda ili nekih drugih faktora propriocepcija u određenim zglobovima može predstavljati problem, te u rehabilitacione svrhe ili sa ciljem kvalitetne pripreme sportista Reaktivnim neuromuskularnim treningom se unapređuje kontrola pokreta. Osnovni cilj RNT je dinamička stabilizacija zglobova. Dinamička stabilizacija znači obezbeđivanje optimalnog nivoa stabilinosti zglobova tokom izvođenja poktera. Kada je kontrola pokreta slaba, zglobovi gube na dinamičkoj stabilnosti i tada sklonost ka povredama raste a slabi i je prenos sila duž kinetičkog lanca, tj. sile se rasipaju. Suština RNT je aktivirati mišiće stabilizatore u oteženim uslovima. To znači izvoditi vežbe tokom kojih je konstantno potrebno uspostavljati ravnotežu. Osnovne mišićne grupe koje se tretiraju metodom RNT su stabilizatori kuka, ramena i trupa.

neuromuskularni_trening

Jedan od dva osnovna načina na koji se RNT sprovodi je tako što se vežbač pomoću elastičnih traka lagano vuče u određenom smeru dok izvodi osnovne pokrete kao što su čučanj, iskorak, sklek… Na taj način se dodatno angažuju mišići stabilizatori da bi zadržali ravnotežu tokom izvođenja vežbe. Potrebno je još naglasiti da su mišići sa suprotne strane od smera delovanja sile trake tada maksimalno napeti. Kada sila trake deluje na desnu stranu mišići sa leve strane su angažovani. Drugi način je izvođenje vežbi na balans pločama. Rad uz pomoć balans ploča otežava održavanje ravnoteže bilo da je akcenat na stabilizatorima kuka ili stabilizatorima ramena.

vezbe_stabilizacije

Bojan