Tag Archives: rotacije kukova

Moja nova omiljena vezba 4

smart_movement_vezbe

Mišići trupa imaju dinamičku i statičku ulogu. Dinamička uloga se ogleda u izvođenju pokreta kičmenog stuba (pretklon, zaklon, otkloni u stranu i rotacije na levo i desno). A često zanemarivana statička uloga je učestvovanje u stabilizaciji kičmenog stuba, posebno lumbalnog dela.

Pokreti rotacija u zglobu kuka izuzetno su bitni u svim sportovima i o tome sam pisao u nekoliko prethodnih postova. Značaj ovih pokreta ogleda se u tome što su rotatori kuka velike mišićne grupe koje mogu da generišu veliku silu, što je bitno u sportovima gde je potrebno jako baciti, udariti, šutnuti, gurnuti… rekvizit ili protivnika.

rotacija_oko_oslonjene_noge

Unutrašnja rotacija – leva noga se oslanja na podlogu i celo telo se rotira oko nje

Vežbom prikazanom na videu ujedno se jačaju mišići trupa u statičkim uslovima i imitira pokret unutrašnje i spoljašnje rotacije u zglobu kuka. Gornji deo tela treba da ostane fiksiran – stabilan tokom izvođenja pokreta, a karlica se rotira oko leve i desne noge naizmenično.

 

Kada se vežba izvodi bez rotacije u kukovima, tempo rada može da bude spor jer je osnovni cilj stabilizacija. A kada se vežba radi sa pokretima rotacija kukova potrebno je vežbu izvoditi brzo jer se pokreti rotacija u gotovo svim sportovima rade maksimalnom brzinom i što snažnije.

Bojan