Tag Archives: skocni zglob

Skocni zglob: prevencija i rehabilitacija

Povrede skočnog zgloba su česte, posebno u sportu, a prevencija i rehabilitacija se uglavnom rade pogrešno ili bar nepotpuno. Ono što smatram neadekvatnim, je sprovođenje samo bazičnih medicinsko rehabilitacionih vežbi, koje posle veoma kratkog vremena kada se tkivo adaptira gube smisao.

Da li stvarno mislite da se vežbama kao na donjoj slici adekvatno priprema skočni zglob za sve pokrete i položaje na koje treba da se adaptira tokom svakodnevnih kretnji ili u sportu?

NE!!! Skočni zglobovi trpe velike sile. Zato moraju biti trenirani da trpe velike sile. Pogledajte sliku ispod.

Sem u početnim fazama rehabilitacije posle povrede, vežbe kojima se trebaju tretirati povrede skočnog zgloba su prikazane na videu.

Ovo su samo primeri vežbi koje se u Trening centru Top Gym rade u početnim fazama treninga prevencije od povrede skočnog zgloba. One se progresivno otežavaju sve do nivoa kada se rade skokovi i doskoci na skočni zglob koji je u inverziji.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.

Zasto ne treba nositi steznike za skocni zglob

toft_hansen_steznik_za_skocni_zglob

Povrede skočnog zgloba su česte. Najčešća povreda je izvrnuće zgloba na spoljašnju stranu. Posledice izvrnuća su povreda ligamanata koji se nalaze sa spoljašnje strane zgloba. U lakšim slučajevima dolazi do nategnuća ligamenata dok u težim slučajevima ligamenti pucaju.

Nakon što se povreda sanira sportisti najčešće nose steznike za skočni zglob sa ciljem bolje stabilizacije zgloba. Mnogi se odlučuju za nošenje steznika samo zbog osećaja sigurnosti, jer je povreda koju su imali bila bolna ili traumatična.

Nekoliko je razloga zašto ne treba nositi steznik za skočni zglob:

  1. Smanjen opseg pokreta u skočnom zglobu kompenzatorno dovodi do potrebe za povećanim amplitudama pokreta u zglobu kolena, koje tako trpi veća opterećenja. Nedovoljnom pokretljivošću skočnog zgloba narušava se stabilnost kolena i povećava rizik od pojave bola u prednjem delu kolena i povrede prednjih ukrštenih ligamenata.
  2. Stabilnost skočnom zglobu treba da pružaju mišići stopala, potkolenice i mišići oko zgloba kuka, a ne pasivni stabilizator kao što je steznik. Posledica toga je smanjena aktivnost mišića stabilizatora i narušavanje međumišićne koordinacije.
  3. U stopalu i skočnom zglobu se nalazi veliki broj proprioreceptora. Proprioreceptori imaju ulogu u prikupljanju informacija o položaju delova tela i promenama položaja. Obzirom da se nalaze u predelu stopala bitni su u održavanju ravnoteže celog tela. Kada steznik pomaže u stabilizaciji skočnog zgloba proprioreceptori su onemogućeni da adekvatno odrede položaj segmenata tela a time i potrebu za uključivanjem u rad pojedinih mišića.

Nakon perioda rehabilitacije od povrede skočnog zgloba sportista treba da nastavi sa treningom bez nošenja steznika, ukoliko to nije moguće rehabilitaciju treba nastaviti jer povreda nije u potpunosti sanirana.

Bojan