Tag Archives: snaga misica

Moja nova omiljena vezba 18

smart_movement_vezbe

Kada postoji disbalans u snazi mišićnih grupa neophodno je treningom smanjiti razliku, čime se smanjuje mogućnost o nastanka povreda. U pojedinim situacijama slabije mišiće ili mišićne grupe je potrebno jačati izolovano, kako bi im prirast u snazi bio veći u odnosu na ostale, te će se postojeća razlika brže umanjiti.

Problem sa izolovanim treniranjem mišića je u tome što u realnim situacijama kada se izvode pokreti mišići NIKADA ne rade izolovano već u kokontrakciji sa drugim mišićima. S tim u vezi pitanje je da li ih je potreno trenirati izolovano ako oni nikada neće delovati kao nezavisno. Kada je razlika u snazi drastična to je opravdano. A to se najčešće dešava nakon povreda kada je deo tela bio imobilisan, tada su mišićne grupe različite snage.

glutealni_misici

Glutealni mišići

Neretko glutealne mišiće treba dodatno (izolovano) jačati jer su slabi i imaju visok prag aktivacije. Gluteani mišići izvode pokrete u 3 ravni. Kada su slabi pokret opružanja kuka (podizanje noge unazad – sagitalna ravan) u prenaglašenoj meri preuzimaju mišići zadnje lože buta, što povećava rizik od povrede istih. Pokret odnoženja (podizanja noge na stranu – frontalna ravan) preuzimaju TFL i sartorius, obzirom da su to mišići male mase brzo se zamaraju i pokret biva otežan. I pokret spoljašnje rotacije kuka (trasverzalna ravan) izvode samo duboki mišići kuka čija je funkcija pre svega stabilizaciona.

Vežbom prikazanom na videu izolovano se jačaju glutealni mišići izvođenjem pokreta spoljašnje rotacije kuka. Pozitivni efekti su niži prag aktivacije glutealnih mišića, što je od izuzetnog značaja za stabilizaciju kuka i kolena posebno pri doskocima, kada su sile sabijanja na zglobove najveće.

Za izvođenje vežbe potrebna vam je samo elastična traka. Vežba će biti teža za izvođenje ako koristite traku sa veći otporom ili se udaljite od oslonca za koji je traka privezana. Ovu vežbu možete raditi i tokom zagrevanja sa 8 – 10 ponavljanja, obe noge.

Probajte!

Bojan