Tag Archives: vezbe snage

Knjiga na dar 9 – Optimal Muscle Training

knjiga_na_dar_smart_movement

Sjajno je kada u razgovoru sa pojedinim osobama ili čitanjem određenih knjiga shvatite kako se na potpuno drugačiji način i drugačijim metodama može doći do cilja. Čitanje knjige Optimal Muscle Training je na mene ostavilo baš takav utisak. Autor Ken Kinakin je na potpuno drugačiji način od svih prethodno meni poznatih analizirao vežbe snage sa Risk-Benefit aspekta. Koliko određena vežba može biti korisna ili štetna. Sjajno!

optimal_muscle_training

Izbor vežbi mi se ne sviđa, ali je pristup više nego odličan. Druga bitna karakteristika je što autor poklanja pažnju testiranju, kao indikatoru trenutnog stanja. Što dalje omogućava poređenje rezultata posle određenog vremena, kako bi se precizno ocenio stepen napretka.

Uživajte u čitanju! Knjiga vam se nalazi na ovom linku.

Bojan

Organizacija treninga u teretani (II deo)

organizacija_treninga_u_teretani

Sistem organizacije treninga u kome se dve vežbe rade naizmenično i čine set, mnogo je ekonomičniji što se moglo videti iz prethodnog posta (pročitajte ovde). Dve vežbe čine jedan set. Vežba A1 i A2 se rade naizmenično i kada se urade sve predviđene serije prelazi se na sledeći set vežbi B1 i B2 itd. Postavlja se pitanje koje je vežbe najbolje raditi u paru da bi trenažni efekat bio najveći?

Pre nego što krenemo u obrazlaganje primera kako je vežbe najbolje uparivati potrebno je vežbe sortirati u određene kategorije. Vežbe snage se generalno mogu podeliti u sledeće grupe:

VEŽBE ZA JAČANJE GORNJEG DELA TELA:

  • Horizontalna povlačenja – u ovu karegoriju se svrstavaju vežbe u kojima je opterećenje potrebno povući ka sebi u visini grudnog koša. Mišići koji se jačaju ovom grupom vežbi su mišići leđa i biceps. (Primeri vežbi za svaku od grupa prikazani su na slikama ispod teksta)
horizontalna_povlacenja

Horizontal pull exercises – seated row, inverted row

  • Horizontalna guranja – suprotno od prethodne kategorije sada je potrebno opterećenje gurati od sebe, takođe u visini grudnog koša. Mišići koji se jačaju ovim vežbama su grudni mišići i triceps.
horizontalna_guranja

Horizontal push exercises – bench press, push up

  • Vertikalna povlačenja – vežbe iz ove kategorije se rade tako što je opterećenje iznad glave i potrebno ga je približiti vertikalno do visine brade. Mišići najaktivniji ovim vežbama su mišići leđa i biceps.
vertikalna_povlacenja

Vertical pull exercises – lat pulldown, chin up

  • Vertikalna guranja – opterećenje se drži u visini brade i potiskuje se vertikalno u vis. Mišići ramena i triceps su dominantno angažovani tokom ovih pokreta.
vertikalna_guranja

Vertical push exercises – 1 arm dumbbell shoulder press, barbell shoulder press

VEŽBE ZA JAČANJE DONJEG DELA TELA (NOGU):

  • Pokreti u zglobu kolena (knee dominant) – prilikom izvođenja vežbi iz ove kategotije pokreti se dominantno izvode u zglobu kolena, što znači da je butni mišić (kvadriceps) angažovan u najvećoj meri.
kvadriceps_dominantne_vezbe

Knee doninant exercises – back squat, 1 leg squat

  • Pokreti u zglobu kuka (hip dominant) – kod vežbi iz ove grupe pokreti se izvode pre svega u zglobu kuka te se glutealni mišići i mišići zadnje lože jačaju ovim tipom vežbi.
gluteus_dominantne_vezbe

Hip dominant exercises – deadlift, 1 leg romanian deadlift

VEŽBE ZA JAČANJE MIŠIĆA TRUPA:

  • Statičke vežbe – mišići trupa su pre svega stabilizatori kičmenog stuba i njihovo jačanja treba sprovoditi prvensveno u statičkom (izometrijskom) režimu rada. Dužina mišića se ne menja, ali se povećava napetost u mišiću sa ciljem da se suprostave menjanju položaja tela. Svi mišići trupa su angažovani tokom izvođenja vežbe, pod tim se podrazumevaju mišići sa prednje, zadnje i bočnih strana kičemnog stuba.
staticke_vezbe_trupa

Static core exercises – side plank, pallof press

  • Dinamičke vežbe – pored stabilizacione uloge mišići trupa imaju funkciju u pokretima kičmenog stuba, zato je potrebno jačati ih i na ovakav način. U zavisnosti od položaja tela zavisi i stepen aktivacije mišića trupa sa prednje, zadnje ili bočnih strana.
dinamicke_vezbe_trupa

Dynamic core exercises – hanging leg raises, curl up

Sve vežbe snage koje ste ikada videli ili radili se mogu svrstati u gore pomenute kategorije. Sem npr. trzaj i nabačaj su kompleksne vežbe u kojima učestvuju mišići celog tela te ih nije moguće parcijalno analizirati. Kada je jasno kojim se vežbama ili vrstom pokreta jačaju koji mišići mnogo je lakše formirati parove vežbi kako jedna nebi imala negativan uticaj na izvođenje druge vežbe.

U trećem delu biće navedeni principi na osnovu kojih se formira set vežbi i primeri kombinacija vežbi koje su najučinkovitije.

Bojan