Tag Archives: zglob

VISOKE STIKLE

Cipele sa visokom štiklom – nezaobilazni deo modnih kolekcija za sva godišnja doba. Bol u donjem delu leđa – nezaobilazni deo života osoba u trećem dobu, posebno žena.

Postoji li veza? SVAKAKO

Skočni zglob na osnovu svoje anatomske strukture bi trebao da bude izuzetno mobilan, posebno u sagitalnoj ravni (pokreti dorzalne i plantarne fleksije). Nošenjem obuće sa visokom štiklom smanjuje se amplituda pokreta skočnog zgloba upravo u sagitalnoj ravni.

Manjak mobilnosti u skočnom zglobu kompenzatorno se nadoknađuje narušavanjem stabilnosti kolena. Nedovoljno mobilan skočni zglob menja položaj potkolenica. One se rotiraju ka unutra (valgus), narušavajući stabilnost kolena u frontalnoj ravni (unutra – spolja). U skladu sa promenama duž kinetičkog lanca i natkolenice se dovode u položaj unutrašnje rotacije, čime zglob kuka postaje manje pokretan. Unutrašnji rotatori kuka zato postaju skraćeni i napeti, dok spoljašnji rotatori bivaju neaktivni i nedovoljno jaki da konstantno vraćaju natkolenične kosti u veritkalan položaj.

Neizbalansiranim odnosom u snazi unutrašnjih i spoljašnjih rotatora kuka samnjuje se amplituda pokreta spoljašnje rotacije tj. smanjuje mobilnost celog zgloba kuka. Kompenzatorno, smanjenim amplitudama pokreta u zglobu kuka narušena je stabilnost lumbalnog dela kičmenog stuba. Upravo gubitkom stabilnosti lumbalnog dela kičme povećava se rizik od akutnog a zatim i hroničnog bola u donjem delu leđa što često dovodi i do diskushernije i spondiloze.

Stoga je uticaj obuće sa visokom štiklom na funkciju donjih ekstremiteta sledeći:

  • Deficit mobilnosti u skočnom zglobu,
  • Deficit sabilnosti u zglobu kolena,
  • Deficit mobilnosti u zglobu kuka i
  • Deficit stabilnosti u lumbalnom delu kičmenog stuba.

Pored negativnih efekata koji su izneti naglasiću da i patike kao što su Air Max i Nike Shox izazivaju identične efekte. Ugao pod kojim se nalazi stopalo nije isti kao kod cipela sa podpeticom, ali svakako da je peta izdignuta u odnosu na prste, te je mehanizam promena u funkciji zglobova identičan.

S druge strane duboke patike za košarku takođe ograničavaju pokretljivost skočnog zgloba smanjujući amplitude pokreta u svim ravnima. U ovom slučaju fizički je onemogućenoa promena pozijije kostiju potkolenice u odnosu na stopalo.

Posebno je problematično sprovođenje treninga u dubokim patikama i patikama sa visokom petom jer su tada zahtevi za mobilnošću skočnog zgloba veći nego pri svakodnevnim aktivnostima.

Ukoliko već imate problem sa funkcijom mišića donjih ekstermiteta, a kao posledicu toga nedovoljno mobilne skočne zglobove na videu ispod možete videti na koji se način postojeći problemi mogu umanjiti. Adam Rees odlično kroz 4 faze objašnjava kako se može uticati na funkciju skočnog zgloba.

Kada birate obuću imajte gore pomenuto u vidu, posebno kada kupujete patike u kojima ćete trenirati.

Bojan

NEOBJASNJIVO I NELOGICNO

Anatomska struktura zglobova određuje u kojoj meri će biti pokretni. Joint by joint pristup treningu nalaže da zglobovi kao što su koleno, lakat, zglobovi između pršljenova u lumbalnom (trbušnom) i cervikalnom (vratnom) delu kičmenog stuba treba da budu što stabilniji. Njihova potreba za stabilnošću ogleda se u građi tetivno – ligamentoznog sistema koji okružuje zglobove, što za posledicu ima male amplitude pokreta (ne u svim ravnima).

U odnosu na prethodno rečeno neshvatljivo je ZAŠTO JE NEIZOSTAVNI DEO ZAGREVANJA REKREATIVNIH VEŽBAČA (UKOLIKO GA UOPŠTE SPROVODE) KRUŽENJE U ZGLOBU KOLENA, LAKTA, VRATA I LUMBALNOG DELA KIČME????

Pretpostavljam da prosečan vežbač nije upoznat sa principima koji su osnov Joint by joint pristupa treningu, ali zašto onda ne rade kruženja sa ciljem povećanja amplitude pokreta u zglobovima koji bi trebalo da budu mobilni, kao što su skočni zglob, kuk, torakalni (grudni) deo kičme, rame i zglobovi ručja?

Neobjašnjivo mi je kako se baš koleno, lakat i vrat zagrevaju na taj način čime im se narušava stabilnost, dok su mobilni zglobovi zapostavljeni odnosno ne radi se na tome da njihova pokretljivost bude veća.

Zagrevanjem na ovaj način nanosi se šteta lokomotornom aparatu i uvodno – pripremni deo treninga gubi svoj smisao.

Pomozite da razumem!

Bojan