Top Gym

GymTrening centar TOP GYM pravo mesto za vrhunsku fizičku pripremu. Ukoliko ste sportista ili rekreativni vežbač i smatrate da Vam je potrebno stručno vođenje i nadzor trenažnog procesa, svakako da želite kvalifikovane osobe sa iskustvom. Program rada u Top Gym-u specijalizovan je za sprovođenje INDIVIDUALNIH I GRUPNIH TRENINGA.

Početak treniranja u Top Gym-u podrazumeva inicijalno testiranje radi identifikacije trenutnog stanja i za svakog vežbača se pravi plan i program rada u skladu sa potrebama i ciljevima. To znači da je svaki program kreiran da zadovolji individualne potrebe svakog vežbača.

SPORTISTI

Trening sa sportistima seniorima se radi isključivo individualno, dok se sa mlađim kategorijama sportista treninzi rade u malim grupama. Sportisti se uključuju u trenažni proces sa ciljem dostizanja sportske forme u skladu sa kalendarom takmičenja, odnosno uključivanje sportiste u redovne trenažno-takmičarske aktivnosti ukoliko je bio povređen.

Na samom početku trening sportista zahteva prvenstveno evaluaciju trenutnog stanja kroz sprovođenje adekvatne baterije testova, a zatim i određivanje trenažnih metoda i sredstava kojima će se izazvati željeni trenažni efekat. I to sve u skladu sa kretnim strukturama u dajoj sportskoj grani kao i individualnim ciljevima svakog sportiste.

REKREATIVCI

Ponudu za rekreativne vežbače čine sledeći programi:

  • Rekreativni
  • Redukcioni
  • Korektivni
  • Rehabilitacioni

S tim u vezi dobro vođen proces treninga rekreativnih vežbača najčešće podrazumeva: povećanje mobilnosti, pravovremenu aktivaciju mišićnih grupa, povećanje amplituda pokreta, razvoj snage, učenje novih kretnih obrazaca itd.

Aparatura kojom raspolažemo u potpunosti zadovoljava svetske standarde u oblasti fizikalne terapije, rehabilitacije i naravno fizičke pripreme. Kvalifikovani treneri garant su za kvalitetno sporvođenje procesa treninga.

TOP GYM se nalazi na AUTOKOMANDI: ul. Borisavljevićeva br. 6

www.topgym.rs

Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach