AKTIVACIJA GLUTEUSA

Dobro je poznato da je sposobnost aktivacije i generisanja sile glutealnih mišića u uskoj vezi sa funkcionalnošću lumbalnog dela kičmenog stuba. Tačnije, narušenom funkcijom gluteusa smanjuju se amplitude pokreta u zglobu kuka, a eksponencijalno povećava mobilnost u donjem delu kičme, što je glavni preduslov za nastanak bolova u pomenutom predelu. Važnost adekvatne funkcije gluteusa ogleda se u tome što oni vrše funkcije u sve tri ravni:

–       sagitalna ravan – extenzija kuka,

–       frontalna ravan – abdukcija kuka i

–       transverzalna ravan – spoljašnja rotacija kuka.

Od izuzetne važnosti, posebno u rehabilitaciji osoba sa bolovima ili povredama donjeg dela kičme je razgraničiti izvođenje pokreta u zglobu kuka sa izvođenjem pokreta u lumbalnom delu kičmenog stuba.

U istraživanju rađenom u „Madonna“ Rehabilitacionoj bolnici u Linkolnu (Nebraska, SAD) dobijeni su rezultati koji potkrepljuju tvrdnje koje sam izneo u postu pod nazivom – Uticaj vežbanja na kardio trenažerima na poziciju karlice.

Nivo aktivacije gluteus maximusa tokom vežbanja na različitim trenažerima – tredmil (trčanje), eliptični trenažer, tredmil (hodanje), steper i horizontalni bicikl

Iz prikazanih rezultata se može videti da je stepen aktivacije glutealnih mišića vežbanjem na kardio trenažerima izuzetno nizak. Evidentna je velika razlika u odnosu na vežbe koje se izvode težinom spostvenog tela, dok dodatno spoljne opterećenje još pojačava nivo aktivacije (podaci preuzeti sa sajta www.bretcontreras.com):

–       glute bridge – 50.6

–       reverse lunge – 85.1

–       hip thrust – 85.5

–       reverse hyper – 134.0

–       bird dog exercise – 215.0

Vezbe za gluteuse


Zaključak je da vam vežbanje na kardio trenažerima neće omogućiti da izgledata kao na slici ispod. U funkciji redukcije telesne mase možda i hoće, ali ukoliko želite da imate zdravu i funkcionalnu kičmu i jake i lepo oblikovane gluteuse neophodno je primenjivati vežbe snage. Vežbe je potrebno izvoditi tehnički pravilno jer je adekvatno angažovanje gluteusa moguće samo i samo izvođenjem pokreta u zglobu kuka, a ne pokretima u lumbalnom delu kičme. Razlika je velika.

Bojan