Kvalitet misicnog tkiva

Malo je knjiga koje su u oblasti sportskog treninga i fizikalne terapije u tako velikoj meri uticale na pristup sagledavanju značaja fascija kao što je delo Tomasa Majersa – Anatomy Trains. Fascije predstavljaju vezivno tkivo koje se prožima kroz ceo organizam, te između ostalog imaju značajan uticaj u izvođenju pokreta a samim tim i kretanja u celini. Shvatanjem koliki značaj imaju fascije u vršenju pokreta javlja se potreba da se na njih utiče kako bi kretanje bilo efikasno i ekonomično.

Pojedini autori čak sugerišu da se povećanje gipkosti mišićnog tkiva ne dešava na račun promena u fiziologiji mašića već samo fascija koje ga okružuju, jer mišić nije potrebno istezati, već samo ovojnice koje ga okružuju.

S druge strane ustanovljeno je da “kvalitet” mišićnog tkiva – Muscle Tissue Quality mnogo utiče na funkciju datog mišića. To tačnije znači da se tokom procesa kontrakcije – relaksacije na mišićnom tkivu formiraju čvorići – Trigger Points, koji onemogućavaju uspostavljanje adekvatne dužine mišića kada mu se udaljavaju pripoji.

Postavlja se pitanje kako eliminisati čvoriće a time poboljšati kontraktilnost i zdravlje mišića?

Jedna od tehnika kojom se može uticati na kvalitet mišićnog i tetivnog (fascije) tkiva naziva se SELF MYOFASCIAL RELEASE (SMF). Ova tehnika samomasaže primenjuje se pomoću rekvizita:

 • Foam roller,
 • Teniska loptica,
 • Palica.

Najčešće primenljivi foam roller veoma je koristan za tretiranje velikih mišićnih grupa. Teniska loptica prikladna je za male mišićne grupe i duboke mišiće, kada je velikim pritiskom potrebno delovati na malu površinu. I palica je efikasna za vretenaste mišiće na rukama i nogama.

Na videu ispod možete videti neke od vežbi koje se izvode pomoću foam roller-a, naglašavam da se ovo samo primeri nekoliko vežbi i da je nihov broj gotovo neograničen.

Princip samomasaže sa ciljem poboljšanja kvaliteta tkiva je u razbijanju čvorića pod dejstvom pritiska jer je tada mišić može da dostigne maksimalnu dužinu. U suprotnom kao i elastična traka kojoj vežete čvor na sredini ne može da se rastegne maksimalno.

S tim u vezi izvođenje vežbi istezanja može biti kontraproduktivno – štetno. Zašto?

Područje iznad i ispod čvorića postaje rizična regija za povređivanje, tačnije pucanje mišićnih vlakana. Kao što sam već pomenuo ako elastičnu traku vežete u čvor i zatežete krajeve trake, ona neće pući na mestu čvora već tik iznad ili ispod. Tako i mišić kao tkivo koje ima sposobnost izduženja i skraćenja ne može da dostigne maksimalnu dužinu i postaje sklono povređivanju.

Znajući gore navedeno možda bi vaš sledeći trening mogao da počne ovako:

 1. SMR,
 2. Istezanje,
 3. Dinamičko zagrevanje,
 4. Glavni deo treninga….

Razmislite o ovome.

Bojan

Inovativni nacin istezanja misica

Kao što i većina odluka u životu ima pozitivne i negativne aspekte, tako i većina vežbi koje se izvode u funkciji postizanja različitih trenažnih ciljeva ima svoje prednosti i mane. Princip je identičan i u slučaju vežbi koje se sprovode sa ciljem uspostavljanja adekvatne dužine mišićnog tkiva – vežbe istezanja.

Smatram veoma potrebnim istezati glutealne mišiće, mišiće zadnje lože buta i optužače stopala, ali mora li kičma biti u fleksiji tokom izvođenja vežbi kojima se istežu pomenute grupe mišića?

Obzirom da se ni jedan mišić iz pomenutih grupa ne pripaja na kičmenim pršljenovima mislim da nije potrebno. Ali u praksi se ustalila takva navika da je potrebno kičmu saviti unapred kako bi se istezali mišići zadnje lože, a zatim i gluteusi, pa čak i mišići opružači stopala (nalaze se sa zadnje strane potkolenice).

Michael Boyle je jedan od najpriznatijih stručnjaka u oblasti fizičke pripreme sportista od koga se može dosta naučiti. Dole prikazani pristup vežbama istezanja je interesantan, pa čak i zabavan način rada koji sam naučio od njega. Primenom ovog metoda kičmeni stub ostaje u neutralnom položaju uz istovremeno dejstvo na uspostavljanje adekvatne dužine gore mišića nogu . Preduslov za izvođenje tih vežbi je posedovanje jednog rekvizita – pilates lopta (swiss-ball).

Pogledajte!!!

Veoma korisno i inovativno!!!

Bojan

Glutealni misici: VEOMA VAZNI.. AKO SU SNAZNI

Da li ste nekada čuli da je neko povredio neki od tri glutealna mišića? Ja nisam. Koliko se to često dešava? Predpostavljam izuzetno retko. Ali neaktivni gluteusi su uzročnici velikog broja povreda, pod tim prvenstveno mislim na gluteus maximus i gluteus medius. Ova dva mišića nije jednostavno aktivirati, odnosno voljno vršiti kontrakciju kao što je slučaj sa npr. deltoideusom ili quadriceps femorisom.

S druge strane glutealni mišići su velika mišićna grupa i njihova nedovoljna funkcija se svakako odražava na rad pojedinih mišića, a posledično i celog tela. Koliko je velika mišićna grupa možete videti na poprečnom preseku donjeg dela karlice.

Poprečni presek donjeg dela karlične kosti

Posledice nedovoljno aktivnih gluteusa mogu biti:

 • Bolovi u donjem delu leđa,
 • Povrede mišića zadnje lože buta,
 • Bolovi u prednjem delu zgloba kuka,
 • Bolovi u prednjem delu zgloba kolena.

Posledica povećane mobilnosti lumbalnog dela kičme je bol u donjem delu leđa . Pošto glutealni mišići nisu u stanju da obezbede dovoljnu mobilnost u zglobu kuka povećava se pokretljivost lumbalnog dela kičme što dovodi do narušavanja integriteta međupršljenskih diskusa stvarajući bol.

Dalje ako gluteus maximus kao primarni extenzor (opružač) kuka nije sposoban da vrši pokret, kompenzatorno će to preuzeti mišići zadnje lože buta. Njihov pojačan rad će pre ili kasnije uzrokovati prenapetost i zamor što je predfaza povrede.

Obzirom da su tri mišića zadnje lože buta preuzeli veći deo izvođenja pokreta extenzije kuka nisu u stanju da u dovoljnoj meri budu protivteža flexorima što za posledicu ima povlačenje nadkolenične kosti ka napred. Mišići sa zadnje strane zgloba su slabi i popuštaju pred silom koju stvaraju flexori u održavanju ravnoteže položaja natkolenice u odnosu na kralicu. Pomeranjem natkolenice unapred pritiskaju se femoralni nervi koji prolaze sa prednje strane zgloba i vrši dodatni pritisak na hrskavicu zgloba, što prouzrokuje bol.

Migracijom kosti nadkolenice napred povećava se trenje između mišića pregibača kuka i zglobne čaure, posledica je bol

I poslednji u nizu problema sa neaktivnim u ovom slučaju gluteus mediusom je bol u prednjem delu kolena. Ovo je samo posledica smanjene stabilnosti kolena u frontalnoj ravni (levo – desno) prouzrokovano slabošću glavnog stabilizatora kuka i kolena gluteus mediusa. Kompenzatorno quadriceps femoris i tensor fascie late preuzimaju funkciju stabilizatora i usled zamora se posledice najčešće primećuju na mestu pripoja quadricepsa za gornji deo tibie (kost potkolenice).

Ako vam prokišnjava krov postavljanjem kante na mesto gde curi nećete rešiti problem. Popravite krov. S tim u vezi ne lečite bolno mesto, već otklonite uzrok bola.

Bojan

Istezanje misica zadnje loze (biceps femorisa)

Kada se počne priča o istezanju prva asocijacija je vežbač/sportista u pretklonu koji vrši istezanje mišića zadnje lože buta. Smatram da se problem nedovoljne gipkosti ove mišićne grupe preuveličava. Posebno ako se zna da povećana napetost mišića zadnje lože nije posledica deficita u gipkosti već udaljenih pripoja mišića.

Ukoliko je dužina mišića smanjena svakako da postoji potreba da se uspostavi adekvatna dužina. Na osnovu toga postavlja se pitanje u kojoj meri je svrsishodno istezati mišiće zadnje lože buta vežbama stojeći u pretklonu ili sedeći sa rukama u predručenju?

Od 3 mišića koji se nalaze sa zadnje strane butne kosti najčešće povređivani je biceps femoris. Obzirom da se sva tri mišića pripajaju na karličnoj kosti, tačnije na sedalnoj kvrgi, da bi se istezali pomenuti mišići potrebno je promeniti položaj karlice, što ne podrazumeva po pravilu pokrete u lumbalnom delu kičme. Načini kako se može istezati biceps femoris a da se ne narušava stabilnost lumbalnog dela kičme pogledajte na videu.

 

Prikazani način mnogo je efikasniji jer kičma ostaje u neutralnom položaju, a ciljano se radi na povećanju dužine konkretno jednog mišića, bez da se mišići u okruženju dovode u nepovoljan položaj.

Bojan

Prednji ukrsteni ligamenti kolena: MEHANIZMI POVREDE

Povreda prednjih ukrštenih ligamenata je česta u mnogim sportovima. Bezbroj je primera da sportisti nakom ponovljene povrede ovih ligamenata iste noge završavaju profesionalnu karijeru. Sportski klubovi gube mnogo novca jer im se sportisti povređuju, a istraživanja pokazuju da se procenat sportista koji su povređivali prednje ukrštene ligamente kolena ne smanjuje iako se medicina i tehnologija sportskog treninga neprestano razvijaju.

Tema kojom se bavim u ovom postu ujedno je nastavak priče koju sam obrađivao u prethodnom postu – Funkcije mišića zadnje lože buta. U objašnjenju mehanizma povreda pomoćiće mi video čiji je autor Bret Contreras. Bret je stručnjak u oblasti razvoja sile i snage sportista i rekreativnih vežbača, sa specijalizacijom na jačanju glutealnih mišića.

Kao što možete videti najčešći uzrok povrede prednjih ukrštenih ligamenata je neravnoteža u produkciji sile koju generišu mišići zadnje lože buta i kvadricepsa. Ove dve mišićne grupe vrše pokrete u zglobu kolena: kvadriceps – extenzija, a mišići zadnje lože buta – flexija. Pravac delovanja sila koje generišu mišići zadnje lože buta ima isti smer kao i pružanje prednjih ukrštenih ligamenata kolena, što znači da im je funkcija ista – SPREČAVANJE KLIŽENJA DONJEG DELA KOSTI NATKOLENICE UNAZAD. Obzirom da je pravac delovanja sila koje generiše kvadriceps suprotan, njegovom nestazmerno većom aktivnošću se podstiče pomenuti pokret.

Ukoliko mišići zadnje lože buta nisu sposobni da generišu dovoljno sile i suprostave se delovanju kvadricepsa i sile zemljine teže, opterećenje na pomenutim ligamentima se povećava. Ako ne uspeju da izdrže pritisak natkolenica klizi unazad i ligamenti se kidaju.

Pored svega pomenutog anatomski oblik zgloba kolena je takav da pri kompresivnom dejstvu sila na koleno, kost natkolenice ima tendenciju da klizi unazad u odnosu na gornji okrajak kosti potkolenice. Iz toga se može zaključiti da su situacije u kojima su prednji ukršteni ligamenti dodatno opterećeni faza doskoka.

Ako se svemu pomenutom doda da su mišići zadnje lože buta jači extenzori kuka nego flexori kolena. Jasno je na šta sve treba obratiti pažnju u treningu sportista, a posebno onih koji su imali identičnu ili sličnu povredu.

Bojan