Slaba karika kinetickog lanca: STABILIZATORI RAMENA

Povrede ramena su veoma prisutne u sportu. Često su problem stabilizatori zgloba ramena, a među njima najčešće spoljašnji rotatori. Osnovni stabilizatori zgloba ramena su:

  • m. subscapularis – unutrašnji rotator ramena,
  • m. supraspinatus – abduktor ramena,
  • m. infraspinatus – spoljašnji rotator ramena i
  • m. teres minor – spoljašnji rotator ramena.

Pomenuti mišići imaju nekoliko funkcija, a naveo sam samo osnovne funkcije uz naravno održavanje stabilnosti zgloba.

Pozicija mišića stabilizatora ramena u odnosu na zglob

Dva su razloga zašto se stabilizatori ramena veoma često povređuju, posebno kod sportista koji u strukturi kretnji sporta kojim se bave imaju pokrete udaranja i bacanja–šutiranja iznad visine ramena (odbojka, tenis, vaterpolo, rukomet, bejzbol…):

  1. Pokreti u zglobu ramena zavisni su od položaja lopatice, jer je lopatica koštana baza za kost nadlakta. Kada lopatica nije stabilna usled narušene funkcije mišića koji je okružuju (seratus anterior, romboideus, trapezius), stabilizatori ramena rade sa dodatnim naporom. To znači da se problemi u funkciji mišića koji okružuju lopatice odražavaju upravo na zdravlje stabilizatora ramena.

    Promena pozicije lopatice u odnosu na promenu položaja nadlaktice: A) ugao u zglobu 0°, lopatica ne menja položaj B) ugao u zglobu 90°, lopatica se rotira za 30°, C) ugao u zglobu 150°, lopatica se rotira za 50°
  2. Spoljašnji rotatori kod pokreta bacanja vrše svoju funkciju u excentričnom režimu (usporavaju pokret, generišući silu u suprotnom smeru). Obzirom da segmenti tela na kraju kinetičkog lanca mogu da dostignu veliku brzinu, neophodno je da spoljašnji rotatori budu jaki kako bi se suprostavili pokretima. Ukoliko su slabi svakako postaju skloni povredama, posebno ako se uzme u obzir da im se ne poklanja dovoljna pažnja u treningu.
Pravac delovanja sile spoljašnjih rotatora pri pokretu bacanja iznad visine ramena

Sinhronizovani pokreti lopatice i nadlaktice treba da budu prioritet u treningu osoba sa povredama ramena. Kao što je rečeno položaj lopatice predstavlja bazu za pokrete zgloba ramena. Nakon togo neophodno je izgraditi adekvatan nivo snage stabilizatora ramena.

Dva su osnovna načina kako je potrebno jačati mišiće stabilizatore ramena. Prvenstveno je neophodno vežbati ove mišiće pokretima spoljašnje rotacije ramena. Kao što možete videti opterećenja koja se koriste prilikom izvođenja vežbi ne treba da budu velika, obzirom da je ovo mala mišićna grupa, što ne umanjuje njenu važnost prilikom vršenja pokreta u zglobu.

Obzirom na stabilizacionu funkciju koju vrše neophodno ih je trenirati i pokretima ritmičke stabilizacije. Na ovaj način se na momente narušava stabilnost ramena, kako bi se mišići angažovali u uspostavljanju stabilne pozicije nadlakta. Primer vežbi je takođe na videu ispod.

Pored pomenuta dva razloga još je jedan bitan faktor kako stabilizatori ramena utiču na zdravlje ramena. Kada su ovi mišići zdravi i jaki oni potpomažu stabilnost zglobne čaure. Držeći koštane elemente zgloba veoma blizu. Kada oni nisu jaki ligamenti preuzimaju funkciju stabilizatora i zdravlje zgloba je ugroženo.

Pravac delovanja sila mišića: A) Zdravo rame – mišići stabilizatori obezbeđuju kompaktnost zgloba približavajući zglobne površine, B) Povređeno rame – mišići stabilizatori su nedovoljno aktivni te kost nadlakta pritiska m. supraspinatus

Povrede stabilizatora ramena najčešće nisu posledica trenutne slabosti već mikrotrauma koje su se vremenom povećavale i u jednom trenutku mišići nisu više mogli da izdrže veliko spoljno opterećenje koje treba da podnesu.

Na vreme ojačajte slabe karike.

Bojan

Problem sa kukovima se resava ovako

Spoljašnji rotatori kuka su prilično zanemarena mišićna grupa u treningu sportista. To može predstavljati problem jer su spoljašnji rotatori kuka ujedno i stabilizatori cele noge omogućavajući uspostavljanje i održavanje ravnotežnog položaja. Takođe problem sa stabilizatorima se najčešće odražava povredama kolena, kao najslabije tačke u kinetičkom lancu.

Pored već pominjanih metoda i sredstava sa ciljem jačanja stabilizatora koje sam objašnjavao u nekim od prethodnih postova sada želim da vam prikažem još jedan.

Predpostavljam da ćete reći kakve veze imaju rotacije u skočnom zglobu sa stabilizatorima kuka i kolena? To u prvom trenutku nisam ni ja primećivao, dok mi drug nije ukazao da se nakom izvođenja ove vežbe smanjuje intenzitet bolova koje oseća u predelu zgloba kuka.

Ako bolje pogledate pored pokreta u skočnom zglobu (što je manje bitno) prilikom izvođenja vežbe vrše se pokreti u zglobu kuka, upravo pokreti spoljašnje i unutrašnje rotacije. Ove vežbe se mogu raditi tokom zagrevanjaili u prvoj tazi trenažnog procesa sa ciljem jačanja stabilizatora kuka i kolena. Posebno mogu biti korisne obzirom da vežbe na jednoj nozi mogu biti suviše zahtevne za izvođenje na samom početku kod rekreativaca ili povređenih sportista.

Sprvoođenje vežbi ovog tipa nije preporučljivo za osobe koje su imale operaciju kuka, jer oni ne smeju na izvode pokrete u transverzalnoj ravni u zglobu kuka, što znači ne dolazi u obzir bilo koja vrsta rotacija.

Vrlo jednostavno, a ujedno i prosto.

Bojan