Beskontaktne povrede kolena

beskontaktne-povrede-kolena

Najčešći razlog za beskontaktne povrede kolena su disfinkcija kuka i/ili skočnog zgloba. Koleno je kao rob između dva gospodara: kuka i skočnog zgloba. Neizbalansirana funkcija ovih zglobova se uvek negativno odražava na funkciju kolena, te koleno nastrada.

Mehanizam povrede je sledeći: koleno po svojoj anatomskoj i biomehaničkoj strukturi treba da bude stabilno sa visokim stepenom kontrole pokreta. Kada je smanjena pokretljivost u kuku ili skočnom zglobu koleno gubi na stabilnosti jer kompenzatorno nadoknađuje i ublažava nesklad duž kinetičkog lanca.

To takođe znači ukoliko ste povređivali koleno, problem vrlo verovatno nije ni bio u kolenu, već je problem sistemski i sagledajte širu sliku. Ako vam doktor ili fizioterapeut kažu jačajte kvadriceps i sve će biti u redu, znajte da nema pojma o rehabilitaciji kolena, jer posmatra povredu lokalno a kada je koleno u pitanju ona nikada nije lokalna.

Bojan