Identifikacija i korekcija telesnih asimetrija u funkcionalnom treningu

  • CD 7: IDENTIFIKACIJA I KOREKCIJA TELESNIH ASIMETRIJA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
  • Izdavač: Top Academy
  • Jezik: Srpski
  • Trajanje: 1:55h
  • Poručivanje

Kada je telo u balansu ono je zdravo. Posao trenera je pored razvoja motoričkih sposobnosti je i identifikacija i korekcija asimetrija i deformiteta. Na seminaru će se teorijski obraditi mehanizmi nastanka i procedure testiranja asimetrija u mestu i kretanju. Zatim se testovi praktično probaju i na osnovu toga definišu faze kroz koje je potrebno proći kako bi se uticalo na deformitete.


Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach