Kreiranje trenažnih programa u funkcionalnom treningu

  • CD 2: KREIRANJE TRENAŽNIH PROGRAMA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
  • Izdavač: Top Academy
  • Jezik: Srpski
  • Trajanje: 1:23h
  • Poručivanje

Kreiranje i sprovođenje trenažnih programa spoj je teorije i prakse sa ciljem postizanja najboljih trenažnih efekata. Određivanje trenažnih ciljeva i usvajanje principa na osnovu kojih se kombinuju vežbe za različite regije tela osnovna je tema seminara. Način kombinovanja različitih vežbi i njihov raspored umetnost je kreiranja programa. Uvodni deo seminara rezervisan je za principe vezane za vežbe zagrevanja i istezanja, a centralni deo za raspoređivanje najefikasnijih vežbi na pravo mesto. Tema se zatim širi sa pojedinačne trenažne jedinice, na seriju treninga i njihovu međusobnnu usaglašenost.


Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach