Motoricka analiza zglobova u funkcionalnom treningu

  • CD 4: MOTORIČKA ANALIZA ZGLOBOVA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
  • Izdavač: Top Academy
  • Jezik: Srpski
  • Trajanje: 1:37h
  • Poručivanje

Kada je trening prilagođen morfo-funkcionalnim karakteristikama ljudskog tela rizik od povrede se smanjuje na minimum a trenažni efekti se maksimizuju. Obzirom da zglobovi imaju različitu arhitekturu, najbolje je da se tip vežbi prilagodi upravo tim karakteristikama. Ovaj seminar struktuiran je tako da polaznici saznaju kako treba da tretiraju svaki od zglobova ljudskog tela. I da na osnovu njihove strukture biraju najbolje vežbe pomoću kojih će razviti snagu mišića kroz ceo opseg pokreta, sa adekvatnim stepenom kontrole i stabilizacije. Za svaki od zglobova se prikazuju vežbe u skladu sa anatomskim karakteiristikama koje se mogu primenjivati kao glavne ili pomoćne vežbe u treningu snage.


Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach