Korekcije motornih obrazaca u funkcionalnom treningu

  • CD 9: KOREKCIJE MOTORNIH OBRAZACA U FUNKCIONALNOM TRENINGU
  • Izdavač: Top Academy
  • Jezik: Srpski
  • Trajanje: 1:55h
  • Poručivanje

Motorni obrasci pokreta predstavljaju šeme na osnovu kojih nervni sistem kontroliše i koordiniše pokrete lokomotornog aparata. Neadekvatni obrasci pokreta mogu biti uzrok povrede ili mišićnih disbalansa. Nakon identifikacije potencijalnih problema učesnici seminara će biti u prilici da nauče kroz koje faze se motorni obrasci koriguju i koje zakonitosti po kojima funkcioniše ljudsko telo moraju da poštuju kako bi imali najbolje trenažne efekte.


Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach