Kreiranje programa u personalnom treningu

  • CD 10: KREIRANJE PROGRAMA U PERSONALNOM TRENINGU
  • Izdavač: Top Academy
  • Jezik: Srpski
  • Trajanje: 1:40h
  • Poručivanje

Vežbači žele rezultate što pre! Omogućite im to. Unapredite znanja iz oblasti kreiranja programa treninga i umnogome poboljšajte rezultate svojih klijenata. Na seminaru će vam biti jasno predstavljene potrebe klijenata a zatim, kako i kojim trenažnim sredstvima ih najefikasnije možete ostvariti. Kako se izvode vežbe, kojim redosledom, sa kojim opterećenjem, koliko serija, koliko ponavljanja, u koliko setova, koje se vežbe mogu spajati u supersetove…. i još mnogo toga.


Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach