Razvoj kinestetske i proprioceptivne svesti kod rekreativnih vežbaca

  • CD 12: RAZVOJ KINESTETSKE I PROPRIOCEPTIVNE SVESTI KOD REKREATIVNIH VEŽBAČA
  • Izdavač: Top Academy
  • Jezik: Srpski
  • Trajanje: 1:50h
  • Poručivanje

Takozvane „proprioceptivne vežbe“ i „proprioceptivni trening“ su u današnje vreme popularni nazivi za vežbe koji se najviše koriste u cilju prevencije i rehabilitacije povreda. Problemi razumevanja ove vrste treninga usko su povezani sa problemima razumevanja „funkcionalnog treninga“, jer kao što svaki trening je u funkciji onoga što razvija, tako i svaki trening može biti sagledan kroz kontekst razvoja „proprioceptivnog i kinestetskog osećaja“. Ovde je neophodno dobro razumeti da svaka vežba stimuliše proprioceptore, ali različite vežbe različito afektiraju CNS. Ukoliko „proprioceptivni trening“, stavimo u kontekst pravilnog izvođenja vežbi, dinamičnog učenja istih, progresivnog koordinacionog usavršavanja, ili čak u kontekst „vežbi sa kojima postajemo svesniji jednih delova tela u odnosu na druge delove, u statičkom položaju ili kretanju“, onda možemo pričati o razvoju „kinestetske i proprioceptivne svesti“. Kako i na koji način principe, metode i vežbe „proprioceptivnog treninga“ implementirati na dinamičan i zabavan način, u trenažni proces rekreativaca, a podjednako i sportista, će biti centralna tema ovog seminara.


Specijalista za fizicku pripremu / Strength and Conditioning Coach